A magyarországi klimatikus viszonyok következtében a fekete borsómolynál (Cydia nigricana) fontosabb borsókártevő az akácmoly (Etiella zinckenella). Az első nemzedék júniusban a borsóban, míg a második augusztus folyamán a szójában és a csillagfürtön okoz kárt.

A hernyók a zsenge szemeket károsítják, a hüvelyekben rágcsálók, ürülék és laza szövedék figyelhető meg. Mivel a kártevő meglehetősen elnyújtott rajzású, a két nemzedék sokszor egybefolyik, ráadásul a hernyó rejtett életmódú, így ellene a vegyszeres védekezés meglehetősen nehéz. Hatékonyan védekezhetünk ellene rajzáskezdetre időzített Tri-chogramma petefürkész telepítéssel és szelektív (pl. Bacillus thuringi-ensis kurstaki hatóanyagú, vagy kitinszintézis gátló) inszekticidek együttes alkalmazásával.