Jellemzés: Mérsékeltövi növény, a hőmérséklettel szemben nem különösen igényes, jól tűri (igényli) a nappali és az éjszakai hőmérséklet-ingadozásokat. Termőhely: Szellős (nyílt), talajmélyedésektől mentes, de nem kiszáradó termőhelyet igényel. Vetésforgó: Rövid tenyészideje folytán egyaránt besorolható előveteményként, köztes veteményként és utó-veteményként.

A kalciumhiány okozza a levelek széleinek nekrózisát, amely során a levélszélek bámulnák és elhalnak. Leggyakrabban a külső levelek károsodnak, de a salátafejekben elbújt leveleken is jelentkezhetnek a tünetek. A gyorshajtatású saláta veszélyes zavaráról van szó, amelyet a felvehető kalcium relatív hiánya okoz.

A talaj szikesedését a talajvízből vagy az öntözővízből és a szervetlen trágyákból származó, könnyen oldódó sók felhalmozódása okozza a talaj felső rétegeiben. Szikes talajoknak nevezzük azokat, amelyekből nyert telített vizes oldatok elektromos vezetőképessége nagyobb, mint 4 mS/cm.

A kórokozó a Pseudomonas marginális pv. marginális baktérium, amely a salátán, de az endívián és az eszkariol salátán is a szállítószövetek elzáródását okozza. A keresztmetszeten az edénynyalábok határozottan barnák. Ennek következtében az idősebb levelek elhervadnak, miközben a szívlevelek egészségesek maradnak.

A betegséget a Marssonia panattoniana gomba okozza, amely a növények minden föld feletti részén (leveleken, szárakon, virágzatokon) sárgásbarna kerekded vagy az érhálózattal határolt (szögletes) foltokat okoz, amelyek szövete beszárad és kihull.

Botryotinia fuckeliana (anamorfa Botrytis cinerea), Sclerotinia sclerotiorum, S. minor, Thanatepho-rus cucumeris (anamorfa Rhizoctonia solani)

Tünetek: olyan betegségről van szó, amelyet több kórokozó is kiválthat. Az elsődleges kórokozó igen gyakran a Thanatephorus cucumeris szokott lenni, amely a levél és a talaj érintkezési helyén mikroszkopikus repedéseket okoz, amelyek kaput nyitnak más gombák számára.

Tünetek: főleg az idősebb leveleken világoszöld vagy sárgászöld, különböző nagyságú, gyakran az érhálózattal határolt foltok. A foltok fokozatosan növekednek, összeolvadnak, beszáradnak és elhalnak. A foltok alsó oldalán a gomba szaporítószerveinek határozott fehér gyepszerű bevonata található. A megtámadott levelek többnyire elpusztulnak és lehullanak. A fertőzött fiatal salátanövények elpusztulhatnak. A magnövények esetében a virág és a magkocsányok is fertőződhetnek.

Tünetek: a salátagyökereken és más fészkesvirágzatú növényeken sárgás gubacstetű kolóniák, behintve fehér viaszos izzadmányokkal. A megtámadott növények sárgulnak és elsatnyulnak. Jelentőség: széles körben elterjedt, nyáron a salátán és az endívián helyileg nagy károkat okozó faj.

Levéltetvek (Aphidoidea, stb.)

A salátát számos polifág levéltetűfaj támadja. Ezek a vírusok terjesztésével és közvetlen szívogatásukkal is károsítanak. Mindenekelőtt a fertőzött saláta piaci értékvesztése jelentős.