• Noctuinae alcsalád, vetési bagolylepke (flgrotis segetum v. Scotia segetum)
  • felkiáltójeles bagolylepke (Agrotis exclamationis v. Scotia exclamationis)
  • ipszilon-bagolylepke (Agrotis ipsilon v. Scotia ipsilon)
  • Euxoa nemzetség

Tünetek: csupasz, legalább 5 cm hosszú, napközben a talaj felszíne alatt rejtőzködve élő hernyók (mocskospajorok).

Ha megzavarják őket, összetekerednek. Az első lárvastádium hernyói vázszerűen lerágják a leveleket vagy szabálytalan nyílásokat rágnak ki bennük. Az idősebb hernyók a növények gyökérnyaki részét károsítják, a fiatalabb növények gyökérnyaki részeit gyakran teljesen el is rághatják. Jelentőség: a zöldségfélék jelentős kártevői, mindenekelőtt a szárazabb térségekben és a szárazabb tavaszú években. Rendkívül nagy veszélyt jelentenek a késő nyári vetésű zöldségek számára. Itt a lepkehernyók 2. nemzedéke képes megtizedelni a növényeket.

A jelentős mezőgazdasággal rendelkező országban számos faj tömegesen előfordul, pl. a felkiáltójeles bagolylepke, amely azonban csak ritkán károsít. Ezeket a fajokat a kártétel küszöbértéke alatt hasznosaknak is tekinthetjük, mert számos hasznos rovarfaj gazdaállatai, miközben maguk nem károsítanak.

Gazdanövények: a kártevő bagolylepkék többsége polifág. A hernyók a termesztett és a gyomnövényeket egyaránt rágják.

Fejlődési ciklus: a legtöbb faj a talajban, hernyóalakban telei át. Tavasszal a hernyók befejezik fejlődésüket és még a talajban bebá-bozódnak. Némely fajnak két nemzedéke van (vetési bagolylepke, felkiáltójeles bagolylepke), másoknak (Euxoa nemzetség) csak egy. ökológia: a száraz nyár befolyásolja a petékből kikelő hernyók számát, akárcsak a száraz tavasz befolyásolja a hernyók túlélését és ezáltal a növények fertőzésének a mértékét is. A peték és a fiatal hernyók azonban nagyon érzékenyek a nedvességre, valamint a gomba-, baktériumos és a vírusfertőzésekre. A Tarichium megaspermum gombának meghatározó szerepe van a bagolylepkék gradációjának (túlsza-porodásának) letörésében. A petéket ugyancsak nagy mértékben fertőzik a Tríchogramma petefémfürkészek, a hernyókat számos gyilkosfürkész-, fürkészdarázs-, fürkészlégyfaj stb. pusztítja. A hernyókat a madarak, a varangyosbékák, a futrinkák és egyéb predátorok is fogyasztják.

Védelem

Közvetett: az antagonisták támogatása a szélesspektrumú rovarölő szerek kiiktatásával. A rovarpatogén mikroorganizmusok támogatása a gombaölő szerek alkalmazásának korlátozásával. A mezőgazdasági táj diverzifikációja. Az enyhén gyomosodott tábla is csökkenti a bagolylepkék kártételét. A hernyók kikelése idején alkalmazott célirányos öntözés ugyancsak korlátozza a bagolylepke-populációt. Közvetlen: megelőzés céljából bevált a Trichogramma petefémfür-készek alkalmazása a nyár végén lerakott peték, vagy az első nemzedék petéi ellen - lásd A biológiai védekezés kereskedelmileg előállított készítményei c. fejezetet. Az üvegházakban és a kisebb szabadföldi parcellákon csapdák is használhatók a hernyók ellen. Valamely termény betakarítását követően a saláta vagy a torzsazöldség levelét a B. thuríngiensis tartalmú készítmény koncentrált szuszpenziójába áztatják, és az így előkészített csalétket kevés földdel letakarják. A rovarölő szerekkel történő permetezés csak az első lárvastádiumra van hatással. A talajfertőtlenítő inszekticid granulátumok hatékonyak lehetnek, de szermaradék problémák miatt a rövid tenyészidejű zöldségféléknél nem javasolhatók.