Leírás: apró szárnyatlan vagy csak időlegesen szárnyas rovarok, feltűnően nagy fejjel, karcsú torral és bütyökkel elválasztott potrohhal. A sokízű csápok a fejen derékszögben megtörtek. Bizonyos fajoknak jól fejlett fullánkjuk van és fájdalmasan szúrnak vele. A lárvák lábatlanok, fehérek, a fészkekben rejtőzködnek. Közép-Európában kb. 200 hangyafaj él.

Életmód: a hangyák társas rovarok és kolóniákban élnek, amelyek földalatti, földfeletti és vegyes fészkekben (bolyokban) egyaránt megtelepednek. A hangyaállamban különböző kasztok alakultak ki. A királynő ivarérett nőstény, amely petéket rak és gondoskodik az utódok létrehozásáról, a dolgozók ivaréretlen nőstények, amelyek a kolónia legnépesebb csoportját alkotják és különböző feladatokat végeznek, amelyek a fészek építésével és karbantartásával, az etetéssel és az utódgondozással, a királynő táplálásával, a védelemmel és hasonlókkal kapcsolatosak. A hímek a fiatal megtermékenyítetlen szárnyas nőstényekkel csak időszakonként jelennek meg a kolóniában. Szárnyasak és elkorcsosult szájszerveik vannak. Csak rövid ideig élnek és a kirajzást követő nászrepülés és a nőstényekkel történő párosodás után hamarosan elpusztulnak. A hangyák tápláléka igen változatos. Bizonyos fajok ragadozók, más élő rovarokra vadásznak vagy elpusztult rovarokat gyűjtenek, esetleg nagyobb elpusztult állatokat is feldarabolnak. Más fajok a növényi táplálékot, pl. a magvakat részesítik előnyben. Valamennyi faj kedveli az édes cukros anyagokat, ezért keresik fel a levéltetvek, a levélbolhák vagy a kósza pajzstetvek kolóniáit és nyalogatják cukros ürülékeiket, a méz-harmatot vagy ellepik az érett gyümölcsöt. Gyakran széthurcolják a növényeken a levéltetveket és kolóniáikat megvédik ellenségeiktől. Bizonyos hangyafajok a levéltetű-kolóniák köré agyagból védősáncot építenek.

Jelentőség és védelem: a ragadozó hangyafajok képesek nagy mennyiségű kártékony rovart elpusztítani és ezért hasznosak. Úgy becsülik, hogy az erdei vöröshangya (Formica ruta) nagy kolóniája naponta kb. 10 000 különböző állategyedet, főleg rovart fogdos össze. Ezért az erdei vöröshangya és más rokon fajok bolyait törvény védi. Más fajok, pl. az igen népes fekete fahangya (Lasius nigei), agyagos dombos bolyokat épít és a levéltetveket terjeszti. Némely gyümölcskertekben a fekete fahangya igen nagy számban él és éppenséggel a kártékony rovarok számának igen jelentős szabályozói közé tartozik.